ચિરવિદાય

જામનગર નિવાસી નિલેષકુમાર રમણીકલાલ હીરાણી (ઉ.વ. ૪૯), તે ક્રિષ્નાબેનના પુત્રનું તા.  ર૪-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ઉઠમણું તા. રપ-૧-ર૦ર૧ ના સાંજે ૪ થી  ૪.૩૦  વાગ્યા દરમિયાન તેમના નિવાસસ્થાને બારદાનવાલા કોમ્પલેક્ષ, સુભાષ બ્રીજ  (વિકટોરીયા પૂલ) પાસે, જામનગરમાં રાખવામાં આવ્યું છે. ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે  ક્રિષ્નાબેન (મો. ૭૩૮૩૮ ૯૬૮૩ર), સાગરભાઈ (મો. ૭૦૪૮૧ ૩ર૩૧ર) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી સ્વ. શાંતિલાલ શામજી મહેતાના પત્ની સુશ્રાવિકા હીરાબેન શાંતિલાલ  મહેતા, તે પ.પૂ. ધન્યતાશ્રીજી મ.સા., કમલેશભાઈ, પ્રજ્ઞાબેન, આશાબેન, ફાલ્ગુનીબેનના  માતાનું તા. ર૪-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા.  રપ-૧-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪ થી પ દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વા પાઠવવા માટે  કમલેશભાઈ એસ. મહેતા (મો. ૯૮રપર ૧૦ર૯ર), ઓનીલભાઈ કે. મહેતા (મો. ૯૪૦૮૩  ૧૮૮૧૪) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી સ્વ. પોપટભાઈ રાવજીભાઈ મોદીના પત્ની ગં.સ્વ. ચતુરાબેન પોપટભાઈ  મોદી (ઉ.વ. ૮૪), તે જય ટ્રેડર્સવાળા રાજુભાઈ (ફટાકડાવાળા), જયહિન્દ થ્રેડ વર્કસવાળા  બિપીનભાઈ, ચેતનભાઈ, દક્ષાબેન નાથાલાલ માધાણીના માતુશ્રી તથા જય મોદી (યુ.એસ.),  માર્શલ મોદીના દાદીમાનું તા. ર૩-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું  તા. રપ-૧-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪ થી પ વાગ્યા દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વના  પાઠવવા માટે (મો. ૯૯૦૯ર પ૦૦૩૯), બિપીનભાઈ (મો. ૭૬૯૮૪ ૯૪૧ર૦), ચેતનભાઈ  (મો. ૯૭૧ર૩ ૭૭૮૦૦) નો સંપર્ક કરવો.

ખંભાળીયાઃ આંબલગઢ નિવાસી હરસુખભાઈ કરસનભાઈ જોષી (ઉ.વ. પ૬), તે  પરસોત્તમભાઈ, જગુભાઈ, અમુભાઈ, રમેશભાઈ, દિનેશભાઈ (રાજપરા હાઈસ્કૂલના આચાર્ય)  ના ભાઈ તથા જયદીપ, ઉદયના પિતાનું તા. ર૧-૧-ર૦ર૧ અવસાન થયું છે. સદ્ગતની  ઉત્તરક્રિયા તા. ૧-ર-ર૦ર૧ ના તેમના નિવાસસ્થાને રાખવામાં આવી છે.

જામનગરઃ સરસ્વતીબેન એચ. ગોસાઈ, તે જગદીશગીરી હિરાગીરી, કમલેશગીરી હિરાગીરી,  મનોજગીરી હિરાગીરીના માતુશ્રીનું તા. ર૩-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું  ટેલિફોનિક ઉઠમણું તા. રપ-૧-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪ થી પ વાગ્યા દરમિયાન રાખવામાં  આવ્યું છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે જગદીશગીરી (મો. ૮૯ર૪ર ૪૩૬૪પ), કમલેશગીરી (મો.  ૯૩૧૬પ ૭૩૮ર૧), મનોજગીરી (મો. ૭૦૪૧૦ પ૭પ૬૭) નો સંપર્ક કરવો.

ખંભાળીયાના હર્ષદપુરના હંસાબેન એસ. નકુમ (ઉ.વ. ૪૮), તે સુભાષભાઈ દામજીભાઈ  નકુમના પત્ની તથા સ્વ. દામજીભાઈ હિરાભાઈ નકુમ (વિજય સિનેમાવાળા)ના પુત્રવધૂ તથા  વિજયભાઈ, મનોજભાઈના ભાભી તથા હેમાંગી, ભૂમિ, બંસી, વ્રજના માતુશ્રીનું તા.  ર૩-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે સુભાષભાઈ નકુમ (મો.  ૮૪૬૦૬ ૪પ૧૯૯), હરીભાઈ (મો. ૯૯૦૪ર ૯૪પ૮પ) નો સંપર્ક કરવો.

ખંભાળીયાના ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ હરકાંતભાઈ નવલશંકર વ્યાસ (ઉ.વ. ૭૮), તે પ્રવિણભાઈ,  દિલીપભાઈ, સ્વ. મહેશભાઈના ભાઈ તથા અમિત, ભૌતિકના પિતા તથા મનીષભાઈના કાકી  તથા અભિષેકના નાનાનું તા. ર૪-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતની ટેલિફોનિક  પ્રાર્થનાસભા તા. રપ-૧-ર૦ર૧ ના રાખવામાં આવી છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે અમિતભાઈ  વ્યાસ (મો. ૭૪૦પપ ૩૪પ૬૭), દિલીપભાઈ વ્યાસ (મો. ૭ર૮૩૮ ૧પ૭પ૭) નો સંપર્ક  કરવો.

દ્વારકાઃ દ્વારકાદાસ પોપટલાલ ઝાંખરીયા (ઉ.વ. ૭૮), તે મનુભાઈના પિતા તથા દિનેશભાઈ,  હરીશભાઈ, કાનાભાઈના કાકા તથા સચિન, યોગેશના દાદાનું અવસાન થયું છે. સદ્ગતની  પ્રાર્થનાસભા અને સસરાપક્ષની સાદડી તા. રપ-૧-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪.૩૦ થી પ  વાગ્યા દરમિયાન જુની નગરપાલિકાનો હોલ, દ્વારકામાં રાખવામાં આવ્યું છે.

જામનગરઃ વિનોદભાઈ ભગવાનજીભાઈ પરમારના પત્ની પાર્વતીબેન, તે સ્વ. ગોવિંદભાઈ, સ્વ.  નાનજીભાઈના નાનાભાઈના પત્નીનું તા. ર૪-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું  ટેલિફોનિક બેસણું તા. ર૮-૧-ર૦ર૧, ગુરૃવારના સવારે ૧૦ થી સાંજના પ વાગ્યા દરમિયાન  (પરમાર સ્ટીલ, નાગનાથ ગેઈટ, જામનગર) રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે  કાંતિલાલ પરમાર (મો. ૯પ૩૭૭ ૦૯૯૧૯), શૈલેન્દ્રભાઈ પરમાર (મો. ૯૮રપર ૧૩ર૧૪),  હિતેષભાઈ પરમાર (મો. ૯૮રપર ૧૩ર૧પ) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી મનહરલાલ હરજીભાઈ ચોવટીયા (ઉ.વ. ૭૬), (પુનિત સ્ટુડિયોવાળા) નું  તા. ર૪-૧-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. કોરોના વાયરસને ધ્યાનમાં લઈને સદ્ગતનું બેસણું  તેમજ લૌકિક ક્રિયા રાખવામાં આવી નથી. ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે જીજ્ઞેશ  મનહરલાલ ચોવટીયા (મો. ૯૮રપ૧ ૯૦૦૩૭), હિતેષ મનહરલાલ ચોવટીયા (મો. ૯પ૩૭ર  ૭૮પ૧પ) નો સંપર્ક કરવો.