કાર્ટૂન કેમ્પ


ચીનવાળા વારંવાર ઘૂસણખોરી કરે છે, છતાં પણ આપણે 'સર્જીકલ સ્ટ્રાઇક' કેમ નથી કરતા...?, અત્યારે 'વાદળા પણ છે, એમના રડાર કામ નહીં કરે'...

વધુ સમાચાર