'બાર-લગ્નથી સપ્તમભાવ'

જ્યોતિષશાસ્ત્ર સંપૂર્ણપણે કર્મના પાયા પર વિરાજમાન છે. તમારા વાણી, વર્તન, વૃત્તિ અને અન્ય સર્વકર્મ કાળક્રમે તમારી પાસે પરત આવે છે. આ છે તમારૃ પ્રારબ્ધ. જો આપ દુઃખદાયી પ્રારબ્ધ ભોગવી રહ્યા હો તો ભવિષ્યના દુઃખને નિવારવા અંતર્મુખી બનો, આત્મનિરીક્ષણ કરો. જે મુજબનું કર્મ તમે કર્યું હશે એ જ મુજબનું પ્રારબ્ધ તમે પામી શકશો. તમે જ તમારા પ્રારબ્ધના ઘડવૈયા છો. જે વાણી, વર્તન, કર્મ તમારા માટે કે બીજાઓ માટે દુઃખદાયી છે તેને નિવારો અને જે વિચારો સુખ સર્જક છે તેને અપનાવો. સમય જતા આપના જીવનમાંથી કલેશ-વિષાદ્ દૂર થશે.

આત્મમંથન દ્વારા તમે તમારા પ્રારબ્ધના ઘડવૈયા બનો, શુભ વિચાર-શુભ વાણી-શુભ આચરણ એ સુખીજીવનની ગુરુચાવી છે

લગ્ન, લગ્નજીવન, સંપત્તિ એ મનુષ્યજીવનના સુખના મુખ્ય આધાર સ્તંભો છે. આજે આપણે બારલગ્નથી સપ્તમ્ભાવનો ખ્યાલ મેળવીશું. સપ્તમ્ ભાવ (સાતમું સ્થાન) એ જન્મકુંડળીમાં પુરુષ માટે પત્નીનું અને સ્ત્રી માટે પતિનું છે. આપના જન્મલગ્ન મુજબ આપના જીવનમાં પતિ અથવા પત્નીનું સુખ કેવું છે તેનો આજે ખ્યાલ મેળવીએ. માત્ર જન્મલગ્નથી સંપૂર્ણ ખ્યાલ મેળવી શકાય નહિં, પરંતુ અહીં જન્મલગ્ન પરથી તેની ઝાંખી ઓળખીએ. દરેકે જન્મલગ્ન પરથી નીચેનું લખાણ સમજવું, રાશિ પરથી નહિં. જે ધ્યાનમાં રાખવું.

મેષ લગ્ન

મેષ લગ્નમાં મંગળ લગ્નેશ અને શુક્ર સપ્તમેષ બને છે. મંગળ અને શુક્ર બન્ને સમાન ગ્રહો નથી. તેમની આકૃતિ પ્રકૃતિ વિભિન્ન છે. મંગળ રૃક્ષ છે અને શુક્ર કોમળ છે. મેષ લગ્નવાળો જાતક ઉતાવળિયો, ખડતલ, ક્રોધી અને સાહસિક હોવાનો. મેષ લગ્નના જાતકનો સ્વભાવ મંગળ પ્રમાણેનો રહેવાનો જ્યારે જે પત્ની મળશે કે જે પતિ મળશે તેનો સ્વાભાવ શુક્ર પ્રમાણેનો રહેશે. તે બન્નેના શોખના વિષયો જુદા જુદા રહેવાના. શુક્ર સુંદર દેખાવનો, આનંદપ્રમોદ કરનારો, સમાજમાં હળીમળીને રહેનારો છે. મેષ લગ્નના જાતકને પત્ની જુદા સ્વભાવની અને વધારે સંસ્કારી મળવાની. મેષ લગ્નવાળી વ્યક્તિ તામસિક હશે અને તેમની પત્ની/પતિ રાજસિક હશે. બન્ને વચ્ચે આત્મિયતા ઓછી રહેશે, પરંતુ મંગળ શુક્રને એકબીજા સાથે લોખંડ અને લોહચુંબક જેવું કુદરતી આકર્ષણ હોય છે જે તેમના લગ્નજીવનનો મૂળભૂત પાયો બનશે.

વૃષભ લગ્ન

વૃષ્ભ લગ્નવાળો જાતક શુક્રના સ્વભાવનો અને સામેનું પાત્ર મંગળના સ્વભાવનું રહેશે. આ લગ્નવાળી વ્યક્તિ દેખાવડી, આકર્ષક, સારા વસ્ત્રપરિધાનની શોખીન હોય છ ે. આનંદપ્રદ જીવન જીવવું એ તેમના સ્વભાવમાં હોય છે. આ વ્યક્તિને સામું પાત્ર જરા બરછટ અને તામસિક પ્રાપ્ત થાય છે. વૃષભ લગ્નના જાતકોના લગ્નજીવનમાં કલેશ-કંકાશના પ્રસંગો બને છે, પરંતુ સપ્તમ્ભાવ ગુરુ-શુક્રના શુભકર્મરી યોગમાં હોઈ, જે લગ્નજીવનને સુખી અને સમૃદ્ધ બનાવે છે.

મિથુન લગ્ન

મિથુન લગ્નવાળા જાતકો ઊંચા, પાતળા, સફાઈદાર ચહેરાવાળા, આકર્ષક અને ઝટ ગમી જાય તેવા હોય છે. મિથુન લગ્નવાળા જાતકોનું લગ્નજીવન મહદ્અંશે સુખકારી નિવડે છે. મિથુન લગ્નના જાતકો બુદ્ધિશાળી અને સૌમ્ય વાણી ધરાવતા હોય છે. આ જાતકોના સપ્તભાવનો સ્વામી ગુરુ છે. તેથી તેમને પત્ની સંસ્કારી અને સાત્ત્વિક પ્રાપ્ત થાય છે. તેમની પત્ની દેખાવડી, બુદ્ધિશાળી અને કુશળ હોય છે, પરંતુ સપ્તમ્ભાવ મંગળ-શનિના પાપકર્તરિ યોગના હોઈ, જેથી પુરુષ જાતક માટે એક કરતા વધારે પત્નીયોગ વિચારવાનો રહે છે.

કર્ક લગ્ન

કર્ક લગ્નની કુંડળીમાં સપ્તમેષ શનિ થાય છે. શનિ ઉષ્માવિહીન અને ઉદાસીન ગ્રહ છે. તેના સ્વભાવમાં આનંદ-ઉલ્લાસ નથી. કર્ક લગ્નની કુંડળીવાળાને મકરરાશિની આકૃતિ, પ્રકૃતિનું સામું પાત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. મકર લગ્નનો દેખાવ આકર્ષક હોતો નથી અને તેઓ ચીવટવાળા તથા કરકસરવાળા હોય છે. કર્ક લગ્ન કુંડળીવાળા જાતકોને સાતમા સ્થાન પરત્વે શુભગ્રહ યોગો કુંડળીમાં ન થયા હોય તો સુખકારક લગ્નજીવનમાં બાધા ઊભી થાય છે. સ્ત્રી માટે આઠમું સ્થાન સૌભાગ્ય સ્થાન છે. કર્ક લગ્નમાં સાતમું તેમજ આઠમું બન્ને સ્થાન શનિના તાબામાં છે જેથી કર્ક લગ્નવાળી સ્ત્રીઓને લગ્નજીવન બાબત ખૂબ તકલીફ વેઠવી પડે છે.

સિંહ લગ્ન

સિંહ લગ્ન કુંડળીવાળાને સપ્તમ્ભાવમાં કુંભ રાશિ આવે છે. કુંભ રાશિ શનિની રાશિ છે, પરંતુ મકર રાશિ કુરૃપ છે જ્યારે કુંભ રાશિ સુરૃપ છે. તેથી સિંહ લગ્નવાળાને પત્ની રૃપાળી મળવાની સંભાવના છે. લગ્નેશ સૂર્ય અને સપ્તમેશ શનિ શત્રુઓ છે તેથી સિંહ લગ્નના જાતકને સત્તા અને સમૃદ્ધિ હોવા છતાં લગ્નજીવન બાબતે મુશ્કેલી રહે છે. તેઓને મોટાભાગે સારી પત્ની મળે છે તેમ છતાં પતિ-પત્ની વચ્ચે સુમેળ ઓછો હોય છે. લગ્નજીવનમાં ધાત્રી તુટિઓ અનુભવાય છે.

કન્યા લગ્ન

કન્યા લગ્ન કુંડળીવાળાને પત્ની સારી મળે છે. સપ્તમ્ભાવમાં ગુરુની રાશિ છે. તેથી જાતકના લગ્ન સારા કુટુંબમાં થાય છે અને પત્ની સારી મળે છે, પરંતુ સપ્તમ્ભાવ શનિ મંગળના પાપકર્તરિ યોગમાં છે તેથી આ જાતક ગૃહસ્થન જીવનમાં સુખી હોતા નથી. કન્યા લગ્નના જાતકો પતિ/પત્ની પરત્વે કંઈને કંઈ ક્ષતિ અનુભવે છે.

તુલા લગ્ન

તુલા લગ્નની કુંડળીમાં શુક્ર લગ્નેશ અને મંગળ સપ્તમેશ બને છે. તુલા લગ્નવાળા જાતકો સુંદર તેમજ રસિક હશે અને સામુ પાત્ર મંગળની પ્રકૃતિવાળું એટલે કે ખરબચડુ અને આવેશયુક્ત હશે. તુલા લગ્નમાં સપ્તમ્ભાવ શુભકર્તરિ યોગમાં છે. તેથી તુલા લગ્નવાળા જાતકોનું લગ્નજીવન સુખમય હોય છે. તેઓના લગ્ન યોગ્ય ઉંમરે થાય છે. શરૃઆતમાં લગ્નજીવન સુખમય અને ઉલ્લાસમય હોય છે, પરંતુ ધીરે ધીરે સમય જતાં લગ્નજીવનમાં ઉદાસિનતા આવે છે. કારણ કે લગ્નેશ અને સપ્તમેશ બન્ને વચ્ચે આંતરિક સંવાદ નથી, બાહ્ય આકર્ષણ વધું હોય છે.

વૃશ્ચિક લગ્ન

વૃશ્ચિક લગ્ન કુંડળીમાં લગ્નેશ મંગળ છે અને સપ્તમેશ શુક્ર છે. એટલે અહીં પણ જાતક મંગળની પ્રકૃતિના અને સામુ પાત્ર શુક્ર પ્રકૃતિનું હશે. તેઓની વચ્ચે પણ આંતરિક સંવાદિતા ઓછી હશે અને બાહ્ય આકર્ષ વધુ જોવા મળશે.

ધન લગ્ન

ધન લગ્નમાં ગુરુ લગ્નેશ અને બુધ સપ્તમેશ છે. આ એક ડાહ્યું અને ઠાવકું યુગલ છે. બન્ને સુંદર અને બુદ્ધિશાળી છે. ધન લગ્નના જાતકને પતિ કે પત્ની બુદ્ધિશાળી અને વિવેકી મળે છે. તેમનું ગૃહસ્થ જીવન સુખી અને સમૃદ્ધ હોય છે. એકબીજા માટે પ્રેમ અને માન હોય છે. આ યુગલમાં આંતરિક સખ્ય અને સદાચાર હોય છે. માત્ર એક જ ખામી છે કે સપ્તમેશ બુધ કે સપ્તમ્કારક શુક્ર દ્વિસ્વભાવ રાશિમાં હશે તો દ્વિભાર્યા કે દ્વિયતિ યોગ વિચારવો પડશે.

મકર લગ્ન

મકર લગ્નના જાતકનું લગ્નજીવન મહદ્અંશે સુખી નીવડે છે. તેમને સામુ પાત્ર પ્રેમાળ, સુંદર અને શાંત સ્વભાવનું મળે છે. જેથી લગ્નજીવનમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, છતાં ક્યારેક કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે. આ કલેશ અને સંઘર્ષ મકર લગ્નના જાતકના કંજુસ અને સામાને ચૂસવાના સ્વભાવને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. લગ્ન મોડા થાય તો સુખદ નિવડવાની સંભાવના વધુ હોય છે.

કુંભ લગ્ન

કુંભ રાશિ શનિની પોઝિટિવ રાશિ છે. આ રાશિમાં શનિની કંજુસાઈ યોગ્ય કરકસરનો ગુણ ધારણ કરે છે. કુંભ લગ્નવાળા જાતકો મહદ્અંશે સુંદર, સ્વચ્છ દેખાવ અને પ્રકૃતિના હોય છે. તેમનું સામુ પાત્ર સારા કુટુંબમાંથી આવે છે. કુંભ લગ્નના જાતકો લગ્ન પછી સુખ-સમૃદ્ધિ મેળવે છે, પરંતુ લગ્નેશ શનિ અને સપ્તમેશ સૂર્યના સ્વભાવ ભેદને કારણે લગ્નજીવન શાંત અને સંવાદિત નીવડતું નથી. તેમાં ઉતાર-ચઢાવ આવે છે, જે સમાધાન અને નમ્રતાથી નિવારી શકાય છે. આ લગ્નના જાતકોએ લગ્ન મોડા કરવા આવકારદાયક છે.

મીન લગ્ન

મીન લગ્ન કુંડળીમાં ગુરુ લગ્નેશ અને બુધ સપ્તમેશ બને છે. જે સુખદ સ્થિતિ છે. મીન લગ્નના જાતકો ડહાપણપૂર્વક પરણે છે. બન્ને સુંદર અને સુશીલ હોય છે. પતિ કે પત્ની બુદ્ધિશાળી, કુશળ અને સુયોગ્ય હોય છે. બન્ને લગ્નજીવનને સુખી અને સમૃદ્ધ બનાવે છે.