ચિરવિદાય

દ્વારકાના અગ્રણી વેપારીના માતા સગુનાબેન રાયઠઠ્ઠાનું નિધન

દ્વારકા નિવાસી ગં.સ્વ. સગુનાબેન વાલજીભાઈ રાયઠઠ્ઠા, તે સ્વ. હરીદાસ આણંદજી દ્વારકાવાળાના પુત્ર, સ્વ વાલજીભાઈ હરીદાસ રાયઠઠ્ઠાના પત્ની તથા મંગલદાસ રણછોડદાસ પાંઉ (ખંટુબાવાળા) ના પુત્રી તેમજ ચંદ્રિકાબેન, ઉષાબેન, સ્વ. નીતાબેન, પૂજાબેન, રમણીકભાઈ (સુભાષ ટ્રેડર્સ) તથા સુભાષભાઈ (હરિદાસ આણંદજીવાળા) ના માતૃશ્રી, અને પારસભાઈ તથા દર્શનભાઈના દાદીમા અને કુંજના પરદાદીનું તા. ૧૬-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયેલ છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તથા પિયરપક્ષની સાદડી તા. ૧૭-૪-ર૦ર૧ ના સાંજે પ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે રમણીકભાઈ (મો. ૭૦૪૬ર રર૪૭૮), સુભાષભાઈ (મો. ૯૪ર૮૭ રપ૩૬૬), લલીતભાઈ (મો. ૯૯ર૪ર ૯૪પ૯૮), રમેશભાઈ (મો. ૯૦૧૬૪ ર૪૩૪૩) તેજસ (મો. ૯૮ર૪૮ ૧૮૬૭૮), પારસ (મો. ૯૯૦૯૯ ર૬૬૯૯), રોનક (મો. ૯૦૬૭૬ ૯૭૯૮૮) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી (મૂળ હર્ષદપુર ગામના) ગુ.હા.સ.ચા. મોઢ બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના મહેશભાઈ મોહનલાલ જાની (પૂર્વ શિક્ષક) (ઉ.વ. ૬૭), તે કાંતાબેન ત્રિવેદી (પૂર્વ શિક્ષિકા) ના પતિ તથા સ્વ. રસિકભાઈ, સ્વ. બળવંતભાઈ, ભગવતીબેન ભટ્ટ (અમદાવાદ) તથા જયેન્દ્રભાઈના ભાઈ તથા પિયુષના પિતા તથા વિપુલભાઈ, વિમલભાઈ, જતીનભાઈના કાકા તથા દેવના દાદા તથા સ્વ. ગૌરીશંકર મૈયાશંકર ત્રિવેદી (પડવલાવાળા) ના જમાઈનું તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક ઉઠમણું તેમજ સસરાપક્ષની સાદડી તા. ૧૯-૪-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે પ થી ૬ દરમિયાન રાખવામાં આવી છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે પિયુષ જાની (મો. ૯૯૯૮૯ ૬૪૯પ૦), વિપુલભાઈ જાની (મો. ૯૪ર૭ર ૩૮ર૦૧), સસરા પક્ષમાં કિશોરભાઈ ત્રિવેદી (મો. ૯૪ર૬૮ ૧૯૪ર૪), દિપકભાઈ ત્રિવેદી (મો. ૯૪૦૯૪ ૩૩૯૪૮) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી અરૃણભાઈ પટેલ (ઉ.વ. ૭ર) (સેન્ટ્રલ બેંકવાળા), તે પ્રભુલાલ પિતામ્બરભાઈ પટેલના પુત્ર તથા સ્વ. કિશોરભાઈ પટેલના ભાઈ, વર્ષાબેનના પતિ તથા જીતેન પટેલ (રિલાયન્સ) અને જલ્પાબેન મહેતાના પિતા, મીરા અને ભાવિન મહેતાના સસરા તથા રિતુ અને મનનના દાદા, ફેનીલ ટીયાના નાના તથા શાંતિલાલ પોપટલાલ દોશી (રાજકોટ હેપીનેસવાળા)ના જમાઈ તા. ૧૬-૪-ર૦ર૧ ના અરિહંતશરણ પામેલ છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું શનિવાર, તા. ૧૭-૪-ર૦ર૧ ના સાંજે ૪ થી ૬ દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે જિતેન પટેલ (મો. ૯૬૬રપ ૩૬૦૪૦), અતુલ મહેતા (મો. ૯૮રપર પર૧ર૧), મીરા (મો. ૯૪ર૭પ ૭ર૦૦ર) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી હાલાઈ ભાટિયા ભા ટેકસીવાળા સ્વ. પરસોત્તમ કરશનદાસ વેદના પુત્ર ભરતભાઈ, તે નિધિ, કીંજલના પિતા તથા હેમાબેનના પતિનું તા. ૧પ-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયેલ છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક ઉઠમણું તા. ૧૭-૪-ર૦ર૧, શનિવારે સાંજે ૪ થી ૬ દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે કિંજલબેન (મો. ૯૦૩૩૦ ૭૦૯૯૬), હરેશભાઈ (મો. ૭૦૧૬૦ ૦ર૪૧૬), મુકુન્દભાઈ (મો. ૯૪ર૮૮ ૧૬૭૧૪), રણજીત વેદ (મો. ૯૪ર૬ર ૦૮પ૬૩), દિપક વેદ (મો. ૯૯રપ૦ ૦પ૬૮૬) નો સંપર્ક કરવો.

૫ડધરી નિવાસી (મૂળ દ્વારકાના વતની) બચુભાઈ વિઠ્ઠલદાસ તન્નાના પત્ની જયશ્રીબેન તન્ના, તે સ્વ. વિઠ્ઠલદાસ આણંદજીભાઈ તન્ના (દ્વારકાવાળા) ના પુત્રવધૂ તથા હિમાંશુ તન્ના, આરતીબેન રાજેશકુમાર જેઠવાના માતૃશ્રી તથા સ્વ. શૈલેષભાઈ ઘીયા, અજયભાઈ ધીયા, નમ્રતાબેન હસમુખરાય કોટકના મોટા બહેનનું તા. ૧પ-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧૯-૪-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે બચુભાઈ તન્ના (મો ૯૭ર૪૦ ર૬૧૪૦), આરતીબેન જેઠવા (મો. ૮૩ર૦પ ૮ર૧૧૭) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ નિમિતકુમાર અમરભાઈ કતીરા (ઉ.વ. ૪૬) તે અમરભાઈ પ્રેમજીભાઈ કતીરા (ધુલીયા - મહારાષ્ટ્ર) ના પુત્ર તથા સ્વ. હેમેન્દ્રભાઈ પ્રાણજીવનભાઈ વીંછી (જામનગર) ના જમાઈનું તા. ૧૬-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતની સાદડી તા. ૧૯-૪-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪ થી ૬ દરમિયાન રાખવામાં આવી છે. ગં.સ્વ. જ્યોત્સનાબેન હેમેન્દ્રભાઈ વીંછી (મો. ૮૪૬૯૩ ૧પર૧૦), કૈલાસભાઈ હેમેન્દ્રભાઈ વીંછી (મો. ૯પ૮૬૭ ૮૧૮૪૪), નિલેશભાઈ હેમેન્દ્રભાઈ વીંછી (મો. ૮૪૬૯૧ પર૧૬પ) નો સંપર્ક કરવો.

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit