ચિરવિદાય

જામનગરના નિવાસી (મૂળ જૂવાનગઢવાળા) જીવનભાઈ ગોરધનદાસ તન્નાના ધર્મપત્ની હંસાબેન જીવનભાઈ તન્ના (ઉ.વ. ૬પ), તે વિપુલભાઈ, મીતાબેન, ભાવિશાબેન, શીતલબેન, મયુરીબેનના માતા, વીરના દાદીમા, સુરેશભાઈ અને નિલેશભાઈ સામાણી પોરબંદરવાળાના મોટા બહેનનું તા. ૧૧-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક ઉઠમણું અને પિયરપક્ષની સાદડી તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧ ની સાંજે પ થી ૬ દરમિયાન રાખવામાં આવેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે જીવનભાઈ (મો. ૯૪ર૬૯ ૭ર૮૭૩), વિપુલભાઈ (મો. ૯૬૮૭પ ૬૦૬૩૯), મયુરીબેન (મો. ૯પ૭૪૦ પપ૪૧૧), સુરેશભાઈ સામાણી (મો. ૯૪ર૮૮ ૩૭૭૪૪) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ સુરેશભાઈ બાબુલાલ પરમાર તે (સુરેશ બુક સ્ટોર), સ્વ. લાલજીભાઈ સવજીભાઈ પરમાર (કોલસાવારા) ના પુત્ર ધર્મેશભાઈ સુરેશભાઈ પરમાર (એસબીઆઈ બેંકવાળા) ના પિતાનું તા. ૧૧-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયેલ છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું (ઉઠમણું) તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧  ના સાંજે પ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે ધર્મેશભાઈ એસ. પરમાર (મો ૯૯૭૯૦ ૩૬૧૪૦), અનિલભાઈ એલ. પરમાર (મો. ૯૬૬રપ ૦૧૯૧૧), હિતેષભાઈ એલ. પરમાર (મો. ૯૪ર૮૭ રપ૯૬૮) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ યુવરાજસિં મંગળસિંહ જાડેજા (ઉ.વ. પ૩), તે મંગળસિંહ દાદભા જાડેજાના પુત્ર તથા ઉપેન્દ્રસિંહ જાડેજા, નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા, કુલદીપસિંહ જાડેજાના ભાઈ તથા પુષ્પરાજસિંહ જાડેજા, જયરાજસિંહ જાડેજાના પિતા તથા પ્રિયરાજસિંહ ઉપેન્દ્રસિંહ જાડેજા, દેવદીપસિંહ કુલદિપસિંહ જાડેજાના મોટાબાપુનું તા. ૧૧-૪-ર૦ર૧, અવસાન થયું છે. સદ્ગતની ઉત્તરક્રિયા તા. ૧૭-૪-ર૦ર૧, શનિવારના રાખવામાં આવી છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિના પગલે સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું રાખવામાં આવ્યું છે. આ માટે મંગળસિંહ જાડેજા (મો. ૯૯ર૪૦ પ૧૪૦૪), ઉપેન્દ્રસિંહ જાડેજા  (મો. ૯પપ૮પ ૬૧૧૧૧), નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા (મો. ૯૦૬પ૩ ૧૧૧૧૧), કુલદીપસિંહ જાડેજા (મો. ૯૯ર૪૧ ૦૪૪૪૩), પુષ્પરાજસિંહ જાડેજા (મો. ૯૬૩૮૦ ૧૧૧૧૧) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી ગિરીશભાઈ મનસુખભાઈ બકરાણીયા (ઉ.વ. ૬પ), તે મયુર બકરાણીયા તથા મીતાબેન ઘુટલાના પિતા અને ઈન્દુબેનના પતિ તથા રેખાબેન છત્રાલીયા અને જયેશભાઈ બકરાણીયાના ભાઈ તથા કેશવજીભાઈ વાલંભિયા (વસઈવારા) ના જમાઈનું તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયેલ છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક ઉઠમણું તા. ૧પ-૪-ર૦ર૧ ના સાંજે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે મયુર બકરાણીયા (મો. ૯૯૭૯૦ ૩૦૦૦ર), મીતાબેન (મો. ૯૬ર૪૮ ૧૮૧૭૭), રેખાબેન છત્રાલીયા (મો. ૯૭ર૩૧ પ૭૩૬પ) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ મૂળ જોડિયાવાળા હાલ જામનગર નિવાસી અશ્વિનભાઈ રતીલાલ આહયાના પુત્ર અવધના ધર્મપત્ની આરતીબેન અવધભાઈ આહયા (ઉ.વ ૩૪), તે પોરબંદરના સ્વ. અશોકભાઈ પ્રભુદાસ અમલાણીના દીકરી, આસિતા ભરતકુમાર ભાયાણી (અમદાવાદ), નમ્રતા જીતેન્દ્રકુમાર મેતા (જામનગરના)ના ભાભીનું તા. ૧૦-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયેલ છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪ થી પ વાગ્યા દરમિયાન રાખેલ છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે અશ્વિનભાઈ રતિલાલ આહયા (મો. ૯૪ર૯૪ ૭ર૭૧૧), અવધભાઈ (મો. ૯૯ર૪૯ ૩૮૪૦૪), આસિતા ભરતકુમાર ભાયાણી (મો. ૯૯ર૪૮ ર૬૦૮૭), નમ્રતા જીતેન્દ્રકુમાર મેતા (મો. ૯૪ર૮૩ ૧પ૯પ૦), ડેનિસભાઈ અમલાણી (મો. ૯૮૭૯૮ ૦પ૯૭ર) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી અમૃતબેન બચુભાઈ હિર૫રાનું તા. ૧૦-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. કોરોના મહામારીના પગલે સદ્ગતનું બેસણું કે લૌકિક ક્રિયા રાખવામાં આવી નથી. ટેલિફોનિક  સાંત્વના પાઠવવા માટે હસમુખભાઈ હીરપરા (મો. ૯૯રપપ ૧ર૪૧પ), પરેશભાઈ હિરપરા (મો. ૯૮રપર ૧૩૮૮પ) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી પરેશભાઈ રમણીકલાલ લોઢિયા (ઉ.વ. ૬૩) (હડિયાણાવાળા), તે શિરીષભાઈ તથા જયેશભાઈ, અતુલભાઈ, અનિતાબેન શશીકાંત પાલા (વેરાવળ), મીનાબેન મુકેશ ઘુંચલા (ઓસ્ટ્રેલિયા) ના ભાઈ તથા ધારા, મિલનના પિતા તથા મનસુખલાલ અૃમતલાલ નાંઢા (આમરાવાળા) ના જમાઈનું તા. ૧૦-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. પ્રવર્તમાન સંજોગોને કારણે સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧ ના સાંજે પ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે. આ માટે શિરીષભાઈ લોઢિયા (બેંગ્લોર) (મો. ૯૪ર૯૮ ૦૭૮૧૦), મિલનભાઈ (મો. ૯૭રર૩ ૩પ૦પર) નો સંપર્ક કરવો.

મુંબઈ નિવાસી (મૂળ જુની હરીપર ગામના) હા.વિ.ઓ. જૈન જ્ઞાતિના ઝવેરચંદ આણંદ સુમરિયા (ઉ.વ. ૭૬), તે સ્વ. ગંગાબેન આણંદ ખેતશી સુમરિયાના પુત્ર તથા સ્વ. નેમચંદ, અમૃતલાલ, સ્વ. જેન્તિલાલ આણંદ સુમરીયા (હરીપર), સ્વ. દેવકુરબેન અજીત કરણીયા (ચેલા), સ્વ. મણીબેન ચંદુલાલ નાગડા (ચેલા), ગં.સ્વ કાંતાબેન અમૃતલાલ માલદે (મુંગણી), સ્વ. જસવંતી દિનેશ ચંદરીયા (નાઘેડી) ના ભાઈ તથા તુષાર, બીજલ ગિરીશ ગુઢકા (તરઘરી દેવરીયા) ના પિતા તથા કાંતિલાલ ગોવિંદજી સુમરીયા (જામનગર), સ્વ. હસમુખ ગોવિંદજી સુમરીયા (ભીવંડી) ના ભત્રીજા, ભાવિક, રાજેશ, નિંકુજના મોટાબાપા તથા સ્વ. મગનલાલ દેવજી ગુઢકા (જામનગર) ના ભાણેજ તથા નાઈરોબી નિવાસી નેમચંદ દેવશી ગુઢકા (મીઠોઈ) ના જમાઈનું તા. ૧૦-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતની સાદડી રાખવામાં આવી નથી. ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે અમૃતલાલ આણંદ (મો. ૯૯૭૪૯ ૮૬૯૩૧), મૃદુલા અમૃતલાલ (મો. ૮પ૧૧૯ ૧૯૧૬૧), દિનેશ જીવરાજ (મો. ૯૩૭૭૯ ૩૯૬૩૦) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી (મૂળ ધ્રોલના) સ્વ. જશવંતલાલ મગનલાલ મહેતા (વકીલ) ના પુત્ર ભરતભાઈ (ઉ.વ. ૬ર), તે સ્વ. વસંતલાલ મગનલાલ મહેતા (વકીલ) ના નાનાભાઈના પુત્ર, તથા સ્વ. લાલચંદ ખુશાલચંદ મહેતા (ભાણવડ) ના જમાઈ તથા પ્રજ્ઞાબેન (પ્રિતીબેન) ના પતિ તથા જીનેશ, સંગીતા મહેશભાઈ શાહ, ભક્તિ ભવ્યભાઈ મહેતાના પિતાનું તા. ૧૦-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક ઉઠમણું તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧ ના સાંજે ૪ થી પ વાગ્યા દરમિયાન રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે જીનેશ મહેતા (મો. ૮૧૪૧૧ ૦રપ૮૦), અજીતભાઈ મહેતા (મો. ૯૬૦૧૯ ૧૦પ૧પ), રાજેશભાઈ મહેતા (મો ૯૪ર૭૪ ર૧રપ૩) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી (મૂળ સોડસલા ગામના) ગુર્જર સુતાર જ્ઞાતિના ગીરધરભાઈ ગોરધન્ભાઈ ગોરેચા (ઉ.વ. ૬૩) તે જયદીપકુમાર, હેતલબેન ભાવેશકુમાર દુધૈયા (દડીયાવાળા), રિદ્ધિબેન સાગરકુમાર દુધૈયા (અમદાવાદ) ના પિતા તથા સ્વ. દયાળજીભાઈ, સ્વ. વલ્લભભાઈ, સ્વ નવીનભાઈના લઘુબંધુ તથા કેશુભાઈ (સુરત) ના મોટાભાઈ તથા સ્વ. દયાળજીભાઈ મોહનભાઈ ખારેચાના જમાઈનું તા. ૧૧-૪-ર૦ર૧ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧ર-૪-ર૦ર૧, સોમવારના સાંજે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમીયાન રાખવામાં આવ્યું છે. સાંત્વના પાઠવવા માટે જયદીપભાઈ (મો. ૮૯૦પપ ૯૯૯૧૦/૯૯૯૮૯ ર૧૦૭૭), અશ્વિનભાઈ ગોરેચા (મો. ૭૦૪૩૭ ૦૧૮૧૮)નો સંપર્ક કરવો.