ચિરવિદાય

જામનગર નિવાસી (મૂળ મોટી ભલસાણના) દલીચંદ હરખચંદના પુત્રી કનકલતા બિપીનકુમાર મેતાનું બૈતુલ (મધ્યપ્રદેશ) માં અવસાન થયું છે. હાલના સંજોગના કારણે સદ્ગતનો લૌકિક વ્યવહાર રાખવામાં આવ્યો નથી. ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે મહેન્દ્રભાઈ દલીચંદ વોરા (મો. ૯૪ર૭૬ ૬ર૯પર) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરના શ્રીમાળી સામવેદી બ્રાહ્મણ દિપેન ભગવતીપ્રસાદ ત્રિવેદી (ઉ.વ. ૪૧), તે સ્વ. ભગવતી પ્રસાદ તથા સ્વ. કીર્તિબેનના મોટા પુત્ર, નીલીમાના પતિ, પલક-દરશીતના પિતા, પૂનમ અને ગૌરવના મોટાભાઈ, બિંદુબેનના જેઠ, અમિત મહેતાના સાળા, વિષ્ણુપ્રસાદ, નવીનભાઈ, પ્રદીપભાઈ તથા દિપકભાઈ (ગુણાભાઈ) ના ભત્રીજા અને નટુભાઈ ત્રિવેદી (મહુવા) ના જમાઈનું તા. ૯-૮-ર૦ર૦ ના અવસાન થયેલ છે. હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સદ્ગતનું ટેલિફોનિક ઉઠમણું - સાંત્વના પાઠવવા તા. ૧૦-૮-ર૦ર૦ ના સાંજે ૪ થી પ ગૌરવ ત્રિવેદી (મો. ૯૬૬ર૦ ૩૮ર૭ર), બિંદુબેન ત્રિવેદી (મો. ૯ર૬પ૯ ૭૧પ૮પ), અમિતકુમાર મહેતા (મો. ૯૮રપ૩ ૦૯૮૯૭) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગરઃ અ.સૌ. પ્રવિણાબેન વિરેન્દ્રભાઈ મહેતા (ઉ.વ. ૭૦), તે હેમતલાલ રવજીભાઈ મહેતાના પુત્રવધૂ તથા હરીશભાઈ, અશ્વિનભાઈ (ઈન્કમ ટેક્ષ)ના ભાભી તથા ભવ્યેશભાઈ, રક્ષીકાબેન ઉદયકુમાર મહેતા, કાજલબેન ભાવેશભાઈ કોઠારીના માતા તથા પાર્થ, જશના દાદીનું તા. ૧૦-૮-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતનો લૌકિક વ્યવહાર રાખવામાં આવ્યો નથી.

જામજોધપુરઃ બીનાબેન જીતેન્દ્રભાઈ વૈષ્ણવ (ઉ.વ. ૬ર), તે જીતેન્દ્રભાઈ વ્રજલાલ વૈષ્ણવ (નિવૃત્ત તલાટી) ના પત્ની તથા મહેન્દ્રભાઈના ભાઈના પત્ની તથા હર્ષદભાઈના ભાભી તથા ભાર્ગવ શૈલેષભાઈના ભાભુ તથા ટ્વિંક્લ મૃગેશભાઈ નિમાવત, વિદિતા ઉપેન્દ્રકુમાર અગ્રાવત, હિરલ જિતેન્દ્રભાઈ વૈષ્ણવના માતાનું તા. ૭-૮-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે. સદ્ગતની લૌકિક ક્રિયા રાખેલ નથી.

જામનગર નિવાસી બ્રહ્મક્ષત્રિય સ્વ. સુમનલાલ નરભેરામ આશરાના ધર્મપત્ની શોભનાબેન સુમનલાલ આશરા (ઉ.વ. ૭૮), તે કિરીટભાઈ તથા પ્રકાશભાઈ તેમજ નીતાબેન દિપકકુમાર પડીયા તથા સ્મિતાબેન અનિરૃદ્ધ છાટબારના માતાનું તા. ૧૦-૮-ર૦ર૦ ના અવસાન થયેલ છે. હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સદ્ગતની લૌકિક ક્રિયા બંધ રાખેલ છે. સદ્ગતનું ટેલિફોનિક બેસણું તા. ૧૦-૮-ર૦ર૦ ના દિલાસો પાઠવવા કિરીટભાઈ (મો. ૯૯૦૪૧ ૯પ૬૦ર), પ્રકાશભાઈ (મો. ૯૪૦૯૦ ૭૮૪૧૪) નો સંપર્ક કરવો.

જામનગર નિવાસી પરસોત્તમભાઈ ભીમજીભાઈ પાણખાણિયા (ઉ.વ. ૬૯), તા. ૮-૮-ર૦ર૦ ના અવસાન થયું છે. હાલની પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને સદ્ગતનું બેસણું કે લૌકિક ક્રિયા રાખવામાં આવી નથી. ટેલિફોનિક સાંત્વના પાઠવવા માટે બાબુભાઈ ભીમજીભાઈ પાણખાણીયા (મો. ૯ર૬પર ૭૧૦૪૩), રાજુભાઈ પરસોત્તમભાઈ પાણખાણિયા (મો. ૯૮ર૪૮ ૯ર૧૮૦), સુરેશભાઈ ભીમજીભાઈ પાણખાણિયા (મો. ૭૦૧૬પ પ૭૪૦૮), હિતેષભાઈ મોહનભાઈ પાણખાણિયા (મો. ૯૭ર૭૬ ૮રપરપ) નો સંપર્ક કરવો.