જામનગરમાંથી ઠંડી ગાયબઃ લઘુત્તમ ૧૯ ડીગ્રી

જામનગરમાં તા. ૧૭ઃ જામનગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમ્યાન ૬.૫ ડીગ્રીના વધારા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૯ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. તાપમાનમાં થયેલા વધારાના કારણે નગરમાંથી ઠંડી ગાયબ થઈ ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.

જામનગર સહિત સમગ્ર હાલાર પંથકમાં હવે ધીમે ધીમે તાપમાનમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. નગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમ્યાન ૬.૫ ડીગ્રીના વધારા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૯ ડીગ્રી અને એક ડીગ્રીથી વધુના વધારા સાથે મહત્તમ તાપમાન ૩૧.૨ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. તાપમાનમાં થયેલા વધારાના પગલે નગરમાંથી ઠંડી ગાયબ થઈ ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જનતાને ઠંડીમાંથી રાહત મળી રહી છે. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ૬ ટકાના ઘટાડા સાથે ૭૨ ટકા રહ્યું હતું. પવનની ગતિ પ્રતિકલાકની સરેરાશ ૫ થી ૧૦ કિમીની રહેવા પામી હતી.

close
Nobat Subscription