| | |

જામનગર સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સનો ઈન્ડોર હોલ કામગીરી દરમિયાન બંધ રહેશે

જામનગર તા. રઃ જામનગર મહાપાલિકા દ્વારા સંચાલિત સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સના ઈન્ડોર હોલમાં હૈયાત રૃફટોફને ઉતારીને નવી રૃફ શીટ ફીટ કરવાનું કામ શરૃ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આથી એક માસ માટે ઈન્ડોર હોલ બંધ રહેશે. જેની રમતવીરોએ નોંધ લેવા મહાનગરપાલિકાના સિટી ઈજનેરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit