નેપાળઃ વડાપ્રધાન કે.પી. ઓલી તા. ૧૦-મે ના સંસદમાં વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ રજૂ કરશે.


અન્ય સમાચારો

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit