વિજરખી ફાયરીંગ રેન્જમાં અવર-જવર કરવા પર પ્રતિબંધ

જામનગર તા. રપઃ તા. ૬-૪-ર૦ર૦ થી તા. ૮-૪-ર૦ર૦ દિવસ-૩ સુધી પોલીસ અધિકક્ષકશ્રી, જામનગર હસ્તકની વિજરખી ફાયરીંગ રેન્જમાં ફાયરીંગ પ્રેકટીસ હાથ ધરવામાં આવનાર હોય, તેથી અધિક જિલ્લા મેજી. જામનગર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડી આ દિવસો દરમિયાન જાહેર જનતાને આ વિસ્તારમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરનામાનો ભંગ કે ઉલ્લંઘન કરનાર અધિનિયમની કલમ-૧૩ મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.

close
Nobat Subscription