દરેડના લેન્ડ ગ્રેબીંગ પ્રકરણમાં બે મહિલા સહિત વધુ ત્રણની ધરપકડ: કુલ ચોવીસની કરાઈ ધરપકડ

જામનગર તા. ૨૬ઃ જામનગરના દરેડમાં સરકારી જમીન પર દબાણ કરનારા ચોંસઠ સામે ગુન્હો નોંધાયા પછી પોલીસે ગઈકાલે બે મહિલા સહિત ત્રણની ધરપકડ કરતાં આ પ્રકરણમાં કુલ ૨૪ની ધરપકડ થઈ છે. જામનગર નજીકના દરેડમાં સરકારી જમીનમાં દબાણ કરનારા ચોંસઠ આસામી સામે લેન્ડ ગ્રેબીંગ એકટ હેઠળ ગુન્હો નોંધાયા પછી પોલીસે મુખ્ય સુત્રધાર વિજય માલાણી સહિત એકવીસની ધરપકડ કરી હતી.  ત્યારપછી ગઈકાલે આ પ્રકરણમાં બે મહિલા સહિત ત્રણની ધરપકડ કરી તેઓને અદાલતમાં રજુ કરતા અદાલતે ત્રણેયને જેલમાં મોકલી આપવાનો હુકમ કર્યો હતો. આ પ્રકરણમાં ધરપકડનો આંક ચોવીસનો થવા પામ્યો છે.

close
Ank Bandh 26 January
close
PPE Kit