જામનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન ૮ ડીગ્રી

જામનગર તા. ર૬ઃ જામનગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન વધુ અડધા ડીગ્રીના ઘટાડા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૮ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. તાપમાનમાં થયેલા ઘટાડાના પગલે ઠંડીમાં વધારો થયો હતો. જામનગરમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી તાપમાનમાં ઘટાડાનો દોર ચાલી રહ્યો છે. નગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન વધુ અડધા ડીગ્રીના ઘટાડા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૮ ડીગ્રી અને એક ડીગ્રી ઘટીને મહત્તમ તાપમાન ર૬ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. તાપમાનમાં થયેલા ઘટાડાના પગલે જામનગર સહિત સમગ્ર હાલારવાસીઓએ ફરી એક વખત ગઈકાલે સાંજથી લઈ આજે વહેલી સવાર સુધી કડકડતી ઠંડીનો અનુભવ કર્યો હતો. ઠંડીથી બચવા માટે જનતાએ ગરમ વસ્ત્રો, ગરમ પીણા અને તાપણાનો સહારો લીધો હતો. જામનગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ૬૯ ટકા રહ્યું હતું. પવનની ગતિ પ્રતિકલાકની સરેરાશ ૧પ થી ર૦ કિ.મી.ની રહેવા પામી હતી.

close
Ank Bandh 26 January
close
PPE Kit