પ્રેસ-મીડિયાના કર્મચારીઓ સાથે અવિવેક ન કરવોઃ શિવાનંદ ઝા

રાજકોટ તા. ૨૫ઃ હાલામાં કોરોના સંક્રમણના અનુસંધાને સમગ્ર રાજ્યમાં લોકડાઉનનું અમલીકરણ ચાલુ છે. આ અમલીકરણ દરમ્યાન લોકડાઉનના જાહેરનામાથી પ્રેસ મીડિયાને આવશ્યક સેવા તરીકે ચાલુ રાખવામાં આવેલ છે. જેથી પ્રેસ તથા તમામ પ્રકારના મીડિયા સાથે સંકળાયેલા લોકોને લોકડાઉનમાંથી મુક્તિ આપવાની રહે છે.

પરંતુ પોલીસ દ્વારા લોકડાઉનના અમીલકરણ દરમ્યાન પ્રેસ-મીડિયાના લોકોને પણ અટકાવવામાં આવતા હોવાનું ધ્યાને આવેલ છે. જેથી આ સંદર્ભે આ મુજબની સૂચનાઓ ધ્યાને લઈને યોગ્ય કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત કરવાની રહેશે.

રાજ્યના પોલીસવડા શિવાનંદ ઝાએ આ પરિપત્ર રાજ્યના તમામ પોલીસ કમિશ્નરશ્રીઓ, તમામ રેન્જના વડાઓ અને તમામ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીઓને મોકલી અપાયાનું જણાવાયું છે.

કોઈપણ પ્રેસ-મીડિયાના રિપોર્ટર, કેમેરામેન અથવા પ્રેસ મીડિયાની ઓફિસમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને અટકાવવામાં ન આવે અને આવા લોકો ફરજ પર પોતાના વાહન સાથે જઈ શકે તે સુનિશ્ચિત કરવું. પરંતુ આવા કોઈપણ વ્યક્તિ પાસે પ્રેસ મીડિયાનું કોઈ આઈ કાર્ડ અથવા યોગ્ય આધાર પુરાવા છે કે કેમ તે ચેક કરવું.

મીડિયા સાથે સંકળાયેલા ઘણા લોકોને ફરજ પર જવા-આવવા માટે સંબંધિત પ્રેસ-મીડિયાની કંપની તરફથી ભાડા પર લીધેલા વાહનો આપવામાં આવેલ છે. આવા વાહનો અથવા તેના ડ્રાઈવર પાસે જો આ સંદર્ભેના યોગ્ય આધાર પુરાવા હોય તો તેવા વાહનો અથવા તેના ડ્રાઈવરને પણ લોકડાઉનમાંથી મુક્તિ આપવાની રહેશે.

લોકડાઉનના અમલીકરણ માટે ફરજ પર રહેલા પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા મીડિયા કર્મચારીઓ સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરવામાં આવી રહેલ હોવાની અમૂક ફરિયાદો પણ અત્રે મળેલ છે.જેથી ફરજ પરના પોલીસ કર્મચારીઓ લોકડાઉનને અમલી કરતી વખતે મકકમતાથી પણ યોગ્ય વાણી-વર્તન સાથે ફરજ બજાવે તે સુનિશ્ચિત કરવું.

ખાસ કરીને અમદાવાદ-ગાંધીનગર વચ્ચે મીડિયાકર્મીઓ વધુ પ્રમાણમાં અવર-જવર કરતા હોય છે. તેથી અમદાવાદથી ગાંધીનગર તરફના રસ્તાઓ પર આવેલ ચેક પોઈન્ટ ઉપર ઉપરોક્ત સૂચનાનું પાલન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવું.

જાહેરમાર્ગ પરના ચેક પોઈન્ટ ઉપર ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીને આવી કોઈ વ્યક્તિની ઓળખ બાબતે જો કોઈ શંકા હોય અથવા આવી કોઈ વ્યક્તિ પાસે પુરતા-યોગ્ય આધાર પુરાવા ન હોય તો તેવા સંજોગોમાં સંબંધિત પોલીસ કર્મચારીએ તે વ્યક્તિની અવર-જવર અટકાવતા પહેલાં પોતાના ઉપરી અધિકારીનું આ બાબતે ધ્યાન દોરવાનું રહેશે.

જિલ્લા શહેરના વડાશ્રીઓ ઉપર મુજબના સૂચનો તમામ પોલીસ અધિકારી અને કર્મચારીઓ સુધી પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે.

close
Nobat Subscription