| | |

રાવલમાં દારૃની બદીઃ કડક પગલા લેવાશે...?

રાવલ તા. રઃ રાવલમાં છેલ્લા થોડા સમયથી દેશી તથા વિદેશી દારૃની બદી વધી રહી હોવાની વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી છે. કેટલાક કીસ્સામાં તો જાહેરમાં વિદેશી દારૃની બોટલ સાથે દારૃ પીને ધમાલ કરતા હોવાની પણ ફરિયાદો ઉઠી છે, તેથી રાવલમાં દારૃના છૂપી રીતે થતા વેંચાણ પર લગામ લગાવવા, અને રાવલમાં છેલ્લા ઘણાં સમયથી પી.એસ.આઈ.ની જગ્યા ખાલી છે, તે ભરવા લોકોની માંગણી ઉઠી છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit