વેક્સિન લેનાર વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં પાંચ માર્ક આપવા સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માં પ્રસ્તાવ રજૂ કરાશે


અન્ય સમાચારો

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit