| | |

હાઈબ્રીડ શાકભાજીના બિયારણની ઈનપુટ કીટ વિનામૂલ્યે અપાશે

ખંભાળીયા તા. ર૨ઃ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતોને જણાવવાનું કે, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં બાગાયત ખાતા દ્વારા ચાલુ વર્ષે અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતો માટે વિનામૂલ્યે શાકભાજીના પાકોના હાઈબ્રીડ બિયારણના ઈનપુટ કીટ્સ આપવા સહાય કાર્યક્રમ મંજૂર થયેલ છે. જે અંતર્ગત અનુ.જાતિના ખેડૂતોને ૦.૧૦ હેકટર વાવેતર વિસ્તાર માટે હાઈબ્રીડ શાકભાજી બિયારણની ઈનપુટ કીટ વિનામૂલ્યે આપવાની થાય ે. આ યોજનામાં લાભ લેવા ઈચ્છતા ખેડૂતોને ૭-૧ર, ૮-અ, ચૂંટણી કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ તથા જાતિનો દાખલાના પુરાવા સાથે નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, દેવભૂમિ દ્વારકા, બીજો માળ, રૃમ નં. એ/ર/૧૧ જિલ્લા સેવાસદન, લાલપુર રોડ, જામખંભાળીયાનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit