શહેર તથા જિલ્લામાં વાદળછાયુ વાતાવરણઃ મહત્તમ ૩૪ ડીગ્રીઃ ગરમીમાં આંશિક વધારો

જામનગર તા. રપઃ જામનગરમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન એક ડીગ્રીના વધારા સાથે મહત્તમ તાપમાન ૩૪ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. તાપમાનમાં વધારો થતાં ગરમીમાં આંશિક વધારો થયો હતો.

જામનગરના વાતાવરણમાં છેલ્લા બે દિવસમાં પલટો આવ્યો છે. આજે સવારથી જ ધાબળિયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. પલટાયેલા વાતાવરણ વચ્ચે નગરમાં છેલ્લા ચોવીસ કલાક દરમિયાન એક ડીગ્રીના વધારા સાથે મહત્તમ તાપમાન ૩૪ ડીગ્રી તથા અડધા ડીગ્રીથી વધુના ઘટાડા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ર૧.પ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. મહત્તમ તાપમાનમાં થયેલા વધારાના પગલે ગરમીમાં આંશિક વધારો થયો હતો. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ૭૮ ટકા રહ્યું હતું, જ્યારે પવનની ગતિ પ્રતિકલાકની સરેરાશ પ થી ૧૦ કિ.મી.ની રહેવા પામી હતી.

close
Nobat Subscription