ખેડૂતોને સરકાર માન્ય પરવાનેદારો પાસેથી જ ખાતર ખરીદવા તાકીદ

જામનગર તા. ૧૧ઃ જિલ્લાના તમામ ખેડૂતોને જાણ કરવામાં આવે છે કે, હાલ ખાતરની ખરીદીની સીઝન શરૃ છે, જેથી ખેડૂત ભાઈઓએ બિયારણ તથા ખાતર ખરીદતી વખતે નીચે મુજબની કાળજી રાખવા નાયબ ખેતી નિયામક (વિસ્તરણ)-જામનગરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

જામનગર જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં પૂરતા પ્રમાણમાં રાસાયણિક ખાતર અલગ અલગ કંપની દ્વારા પૂરૃં પાડવામાં આવી રહેલ છે તથા ભવિષ્યમાં પણ પૂરૃં પાડવામાં આવનાર હોય, તો જિલ્લાના તમામ ખેડૂતોને હાલ પાકની જરૃરિયાત મુજબ તથા કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણ મુજબ રાસાયણિક ખાતરના જથ્થાની ખરીદી પરવાનેદાર વિક્રેતા કે જે પી.ઓ.એસ. મશીનથી જ ખાતરનું વહેંચાણ કરતા હોય તેની પાસેથી સરકાર માન્ય પાકા બીલથી ખરીદવા તથા લેભાગુ તત્ત્વો દ્વારા ભળતા નામથી તથા લોભામણી સ્કીમો આપી વેંચાણ કરવા આવે ત્યારે આવા ખાતર ન ખરીદવા તથા આવા લેભાગુ તત્ત્વોની જાણ આપના તાલુકાના ખેતીવાડી અધિકારીને કરવા જણાવાયું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit