કેન્દ્રિય સૈનિક બોર્ડની સ્કોલરશીપ અંગે તાકીદ

દ્વારકા તા. ૩૦ઃ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં વસવાટ કરતા પૂર્વ સૈનિકો/શહીદ/સ્વ. સૈનીકોના પરિવારના હવાલદાર અને તેની સમકક્ષ રેન્કના જવાનોના બે બાળકો માટે કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડમાંથી સ્કોલરશીપ મેળવવા માટે ુુુ.ાજહ્વ.ર્ખ્તદૃ.ૈહ પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની થાય છે. જે કેન્દ્રીય સૈનિક બોર્ડ, નવી દિલ્હીના તા. ૧ર-જાન્યુઆરી-ર૦૧૭ ના પત્ર મુજબ નાયબ સુબેદાર/એમ.એસ.સી.પી. નાયબ સુબેદાર અને સમકક્ષ કક્ષાની રેંકના જવાનો પણ કે.એસ.બી. માંથી એજ્યુકેશન ગ્રાન્ટ મેળવવા માટે પાત્રતા ધરાવે છે અને અરજી કરી શકશે. તેમ જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ અધિકારી, જામનગરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit