જામનગર આઈટીઆઈમાં ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી મંગાવાઈ

જામનગર તા. ૯ઃ રોજગાર અને તાલીમ કચેરી હસ્તકની જામનગર જિલ્લાની સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ જામનગર આઈ.ટી.આઈ., મહિલા, ગુલાબનગર, ધ્રોળ, જોડિયા, લાલપુર, કાલાવડ અને જામજોધપુરમાં પાંચમા રાઉન્ડ અંતિમ ખાલી રહેલી વિવિધ ટ્રેડ/કોર્ષની બેઠકો માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલું છે.

ધો. ૧૦ પાસના કોર્ષ પર ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તા. ૧૦.૧૦.ર૦૧૯ અને ધો. ૭ થી ૯ પાસના ફોર્મ પર અંતિમ તારીખ ૧પ.૧૦.ર૦૧૯ છે. પ્રવેશ મેળવવાની છેલ્લી તક હોય, સત્વરે સંપર્ક કરવો.

close
Nobat Varsik Lavajam Yojna 2020-21
close
PPE Kit