જામનગરમાં ઠંડી-ગરમીની મિશ્ર ઋતુનો અનુભવ: લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭.પ ડીગ્રી

જામનગર તા. ર૩ઃ જામનગરમાં ઠંડી અને ગરમીભરી મિશ્ર ઋતુ અનુભવાઈ રહી છે. નગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન એક ડીગ્રીના ઘટાડા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭.પ ડીગ્રી નોંધાયું હતું.

જામનગરમાં આજે સવારે પૂરા થતાં ચોવીસ કલાક દરમિયાન એક ડીગ્રીના ઘટાડા સાથે લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭.પ ડીગ્રી જ્યારે અડધો ડીગ્રી વધીને મહત્તમ તાપમાન ૩૩.પ ડીગ્રી નોંધાયું હતું. લઘુત્તમ તાપમાનમાં થયેલા ઘટાડા અને મહત્તમ તાપમાનમાં વધારો થતાં જનતા સવારે અને સાંજે ગુલાબી ઠંડી તો બપોરે ગરમીભરી બેવડી ઋતુનો અનુભવ કરી રહી છે.

જામનગરના વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ૬૭ ટકા રહ્યું હતું. પવનની ગતિ પ્રતિકલાકની સરેરાશ પ થી ૧૦ કિ.મી.ની રહેવા પામી હતી.

close
Ank Bandh 29 March
close
PPE Kit