જોડિયા તાલુકાના બેરાજા ગામમાં ઘાસચારાનું વિતરણ કરવા રજૂઆત

જોડિયા તા. ર૦ઃ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જોડિયા તાલુકાને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અછતગ્રસ્ત તાલુકો જાહેર થયા પછી પણ જોડિયા તાલુકાના બેરાજા ગામને ઘાસચારો આપવામાં આવ્યો નથી. આથી તાકીદની અસરથી બેરાજા ગામમાં ઘાસચારાનું વિતરણ કરવા બાબતે જોડિયા તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ નીતાબેન ખીમાણિયાએ જોડિયા મામલતદારને પત્ર પાઠવીને રજૂઆત કરી છે.

close
Nobat Subscription